Όροι

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους που αφορούν τη χρήση του ιστότοπου www.webess.gr και την πραγματοποίση αγορών μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους αυτούς καθώς και την “Πολιτική Απορρήτου & GDPR” πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής συναινείτε στους σ’ αυτούς τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση διαφωνίας δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους όρους. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους όρους που ισχύουν κατά την χρήση της.

Η πώληση ψηφιακού marketing και υπηρεσιών διαδικτύου που γίνεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας,  διεξάγεται από ελληνική εταιρία με την επωνυμία Webess που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδό Φιλαρέτου 8, Τ.Κ. 17672 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τα προσωπικά σας  στοιχεία και οι επισκέψεις σας σε αυτήν την ιστοσελίδα υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των πολιτικών προστασίας δεδομένων GDPR.

 

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συναινείτε :

για την επεξεργασία των εν παραπάνω πληροφοριών και δηλώνετε ότι όλα τα στοιχεία που μας υποβάλετε είναι αληθή και ακριβή.

Κατά την παραγγελία προϊόντων μέσω αυτής υποχρεούστε :

α) Να υποβάλετε έγγυρες παραγγελίες. Εάν αντιληφθούμε ότι παραγγελία με ψευδή στοιχεία έχει υποβληθεί, διατηρούμε το δικαίωμα αφενός της ακύρωσής της και αφετέρου της ειδοποίησης των αρμόδιων αρχών.
β) Να μας χορηγείτε το σωστό email και τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, δίνοντάς μας πρακτικά την άδεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για τη διευθέτηση της παραγγελίας σας.
Με κάθε παραγγελία στην ιστοσελίδα μας δηλώνετε ρητά ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα σύναψης συμβολαίων.

Σε περίπτωση  μη παραλαβής όλων των πληροφοριών που χρειαζόμαστε από εσάς, διατηρούμε το δικαίωμα μη προώθησης της παραγγελίας σας.

 

Χρήση Cookies

Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό στην καλύτερη δυνατή εμπειρία σας ως χρήστη αυτού του ιστότοπου.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την εγγυρότητα, και την αλήθεια των πληροφοριών που αναγράφει στην ιστοσελίδα της, αφενός μεν σε ότι αφορά στην ταυτότητα της εν λόγω επιχείρησης, αφετέρου δε στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας. Η εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές καταχωρήσεις έγιναν εσφαλμένα, χωρίς να δεσμεύεται από την τήρησή τους ως έγγυρες.

 

Απόρριψη Παραγγελίας

Η επιχείρηση δικαιούται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει από την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν καθώς και να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει το περιεχόμενό του. Και ενώ κατά το μέγιστο δυνατόν προσπαθούμε να διεκπεραιώνουμε κάθε παραγγελία σας, σε εξαιρετικές μόνο περιστάσεις υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να απορρίψουμε την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας ακόμα και αν σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απόσυρση του εμπορεύματος και για την άρνηση διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας, ακόμα και αν αυτή έχει επιβεβαιωθεί με email.

 

Πολιτική τιμών

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα μεταβολής των τιμών της στην ιστοσελίδα της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Η τιμή κάθε υπηρεσίας θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς λάθους. Παρόλο που παίρνουμε τα μέτρα μας για τη διασφάλιση των έγγυρων ενημερώσεων της ύλης στην ιστοσελίδα μας, σε περίπτωση λανθασμένης ένδειξης τιμής, δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν σ’ αυτή τη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή.

Μετά την είσπραξη από την πλευρά της επιχείρησης ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού σχετικά με τα παραγγελθέντα προϊόντα, τα πνευματικά τους δικαιώματα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μας.

Ύπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξαγοράς των πνευματικών δικαιωμάτων της ιστοσελίδας για όποιον πελάτη ενδιαφέρεται. Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας

Η ύπαρξη συνδέσμων (links) προς άλλους ιστότοπους έχουν σκοπό αποκλειστικά ενημερωτικό και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενό τους, τη χρήση τους και τυχόν σχετική ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση τους.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Με το παρόν έγγραφο αποδέχεστε ότι είναι πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης όλο το περιεχόμενο του παρίοντος ιστότοπου, μαζί με τους διακριτικούς τίτλους, σύμβολα, λογότυπα, εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, κ.α. που παρέχονται ως τμήματα της ιστοσελίδας και βρίσκονται στην κυριότητα της εταιρείας ή σε αυτούς που παρέχουν την άδεια χρήσης τους.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται να κάνετε μη ενδεδειγμένη και κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας μας μεταδίδοντας ενσυνείδητα ιούς, κακόβουλα λογισμικά, δούρειους ίππους, και σκουλήκια υπολογιστών με σκοπό να επιτελέσετε βλάβη στην παρούσα ιστοσελίδα. Επίσης, σας απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα, στον διακομιστή της, και στη βάση δεδομένων της.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων περί μη θεμιτής χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. με επίθεση denial of service attack, ή distributed denial of service attack)  θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές καθώς τέτοιες παραβάσεις ενδέχεται να αποτελέσουν ποινικό αδίκημα. Το δικαίωμα της χρήσης της ιστοσελίδας θα ακυρώνεται για το δράστη και δε θα είμαστε υπαίτιοι σε περίπτωση επίθεσης στον υπολογιστή του και στα δεδομένα του.

 

Καταναλωτικές Διαφορές

 Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια διαφορά μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή, οπως ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 524/2013, σαν καταναλωτής έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την διευθέτηση της καταναλωτικής διαφοράς μαζί μας, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εξωδικαστικής διευθέτησης Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου.